Naujienos

2010-04-15 Prasidėjo „Metų šeimos“ rinkimai ir vaiku Piešinių konkursas " Mano šeima"

 

Prasidėjo „Metų šeimos“ rinkimai


Nuo šiandien (balandžio 12 d.) iki balandžio 29 d. galima teikti kandidatūras Gausių šeimų asociacijai dėl garbingo „Metų šeimos“ titulo.

 

Garbingą „Metų šeimos“ titulą suteiks Gausių šeimų asociacija kartu su BIGBANK AS. Titului gali būti nominuotos vieningos, darbščios ir pavyzdingos lietuvių šeimos, auginančios keturis ar daugiau vaikų. Nominacijai siūlyti šeimas gali visi tos šeimos nariai ir pažįstami bei susijusios institucijos ar kitos įstaigos.

Šeimų kandidatūras nominacijai galima pateikti užpildžius elektroninę formą internetinėje svetainėje http://www.bigbank.lt/kandidatas. Pildant formą reikia nurodyti nominacijai siūlomą šeimą, jos narius, gyvenamąją vietą, tėvų darbovietes ir pareigas bei glaustai pagrįsti, kodėl būtent ši šeima yra verta Metų šeimos titulo. Pildantysis registracijos formą taip pat turi nurodyti savo kontaktus.

Gausių šeimų asociacija atrinks keletą šeimų, kurios pateks į finalinį konkurso etapą. Tuomet Vertinimo komisija - 3 Gausių šeimų asociacijos nariai, iniciatyvos globėja  Daiva Vitkienė ir BIGBANK AS filialo Lietuvoje vadovas Rolandas Norvilas - nuspręs, kuriai šeimai atiteks „Metų šeimos“ titulas.
Garbingas „Metų šeimos“ titulas bus paskelbtas gegužės 8-ąją per renginį „Gausios šeimos diena“, vyksiantį Vilniaus Universiteto Botanikos sode. Titulą pelniusiai šeimai taip pat bus įteiktas padėkos raštas ir 2000 litų vertės piniginis prizas.


„Gausios šeimos diena“ Lietuvoje vyks pirmą kartą ir tuo pačiu metu bus minima Estijoje bei Latvijoje.

„Gausios šeimos dienos“ iniciatoriai yra Gausių šeimų asociacija ir BIGBANK AS.

Papildoma informacija:
Angelė Kostogrizienė
Gausių šeimų asociacijos vadovė
tel. nr.: 8 5 261 84 80
el. paštas: vilnius@gausiseima.lt

Andrius Kasparavičius
BIGBANK AS filialo Lietuvoje atstovas spaudai
tel nr.: 8 698 17740
el. paštas.: andrius@koko.lt

 

Metų šeimos rinkimo taisyklės

 

Garbingas Metų šeimos titulas suteikiamas gausioms šeimoms, auginančioms bent keturis vaikus, siekiant skatinti vienybę ir daugiavaikių šeimų kūrimą. Metų šeimos titulo (toliau - garbingas titulas) teikimo iniciatoriai ir organizatoriai yra Gausių šeimų asociacija ir BIGBANK AS (toliau - organizatoriai).

 

 

 1. Tikslas

Garbingas titulas suteikiamas tam, kad gausios šeimos būtų vertinamos ir pripažįstamos, bei taptų pavyzdžiu visuomenei.

 

 1. Teisė dalyvauti

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos šeimos, auginančios keturis ar daugiau vaikų. Visi šeimos nariai yra darbštūs ir sąžiningi, galintys tapti pavyzdžiu visuomenei.

 

 1. Kandidatūrų teikimas

Pasiūlymus skirti garbingą titulą gali teikti visos Lietuvos organizacijos, įmonės, šeimos nariai, pažįstami ir kt.


Šeima-kandidatas nurodomas raštu užpildytoje paraiškoje. Paraiška siunčiama į artimiausią Gausių šeimų asociacijos centrą paštu arba el.paštu. Paraiškoje nurodoma ši informacija:

 

 

 • Šeimos pavardė ir nariai;
 • Šeimos kontaktiniai duomenys;
 • Šeimos gyvenamoji vieta
 • Tėvų darbo vietų pavadinimai ir pareigos;
 • Vaikų skaičius, amžius ir vardai;
 • Trumpa šeimos narių profesijų ir(arba) veiklos apžvalga;
 • Paraiškos teikėjo(jos) vardas ir kontaktiniai duomenys,  parašas ir pateikimo data.
 1. Konkurso sąlygos
        Visi šeimos, gaunančios garbingą titulą, nariai turi Lietuvos Respublikos pilietybę; šeimos nariai laikosi šalies įstatymų ir yra sąžiningi jos piliečiai.

 1. Metų šeimos rinkimas

Iš visų kandidatų, pateiktų Gausių šeimų asociacijos apskričių centrams, kiekvienas apskrities centras pasirenka 1-2 kandidatus dalyvauti finaliniame konkurso etape.

 

 

Finaliniame konkurso etape Metų šeimą renka konkurso komitetas, kurį sudaro 3 Gausių šeimų asociacijos Valdybos nariai, renginio globėja Daiva Vitkienė ir BIGBANK AS atstovas.

 

 

Vertindamas kandidatą, pretenduojantį į Metų šeimos garbingą titulą, komitetas atsižvelgia į:


 • šeimos vieningumą;
 • šeimos ir(arba) jos narių veiklą.
 1. Apdovanojimas

Kartu su Metų šeimos titulu suteikiamas padėkos raštas ir piniginis prizas. Piniginio prizo dydį ir išmokėjimo būdą nustato organizatoriai. 2010 m. piniginis prizas siekia 2000 litų. Visiems konkurso dalyviams bus įteiktas padėkos raštas.

 

 

Piešinių konkurso Mano šeima taisyklės

1.      Tikslas

Piešinių konkurso Mano šeima tikslas – skatinti vaikus susimąstyti apie šeimos svarbą ir parodyti, kaip vaikas mato savo šeimą. Piešinių konkurso iniciatoriai ir organizatoriai yra Gausių šeimų asociacija ir BIGBANK AS (toliau - organizatoriai).

2.      Teisė dalyvauti

Mano šeima piešinių konkurse kviečiami dalyvauti visi jaunesni nei 18 metų gausių šeimų (4 ir daugiau vaikų) vaikai.

3.      Sąlygos ir darbų pateikimas

Piešiniai, pateikti konkursui, turi atitikti temą Mano šeima ir atspindėti, kaip vaikas suvokia, mato savo šeimą:

·        Piešinys turi būti nupieštas 2009 m. arba 2010 m;

·        Piešinys gali būti nupieštas ant ne didesnio kaip A2 formatas popieriaus lapo ar kitokios medžiagos;

·        Galima naudotis visais įmanomais piešimo įrankiais;

·        Piešinys gali būti individualus vieno vaiko arba bendras šeimos vaikų darbas;

·        Kiekvienas vaikas gali pateikti savo atskirą piešinį konkursui; 

·        Konkursui siunčiami piešiniai negrąžinami.

Kartu su piešiniu pateikiama paraiška dalyvauti konkurse. Paraiškoje turi būti nurodyta ši informacija:

 

·        piešinio atlikimo data ir vieta;

·        šeimos kontaktiniai duomenys;

·        vieno iš tėvų raštiškas sutikimas, leidžiantis konkursui pateiktą piešinį eksponuoti kilnojamosios parodos, kuri vyks vasarą, metu.

Piešiniai kartu su paraiška teikiami iki balandžio 29 d. adresu:

 

Gausių šeimų asociacijai, Kaštonų g. 3-9, Vilnius.

4.      Vertinimo tvarka ir kriterijai


Konkurso Mano šeima piešinius vertina konkurso komitetas, kurį sudaro 3 Gausių šeimų asociacijos Valdybos nariai, renginio globėja ir BIGBANK AS atstovas.

 

Vertindamas piešinius, komitetas atsižvelgia į tai:

·        kaip piešinys atitinka paskelbtą temą;

·        kaip išraiškingai piešinys atspindi šeimą, jos istoriją;

5.      Nugalėtojų skelbimas ir apdovanojimas


Vertinimo komitetas atrenka geriausius konkurso darbus ir paskelbia juos gausioms šeimoms skirto renginio Gausios šeimos diena metu, į kurį pakviečiami geriausių darbų autoriai ir jų šeimų nariai. Visiems Mano šeima piešinių konkurso dalyviams įteikiamas padėkos raštas.

 

Geriausi darbai bus eksponuojami vasaros parodoje įvairiuose Lietuvos miestuose.

 

 

 

Gausios šeimos diena - 2013 Vilniaus Mokytojų namų kiemelyje
Mes, Gausių šeimų asociacija, iš visų jėgų stengiamės, kad mūsų vienijamos šeimos jaustųsi apgaubtos dėmesiu ir šiluma.
 
KVIEČIAME VISUS GEROS VALIOS ŽMONES PAREMTI MŪSŲ VEIKLĄ, PAAUKOJANT 2% GYVENTOJŲ  PAJAMŲ MOKESČIO.
 
Bet kokia parama yra be galo svarbi mūsų šeimoms.
 
 
  tel.: +370 65057895, el. paštas: vilnius@gausiseima.lt, adresas: Kaštonų g. 3 - 9, Vilnius
Interneto svetainių kūrimas